KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

- WAŻNE !!!
Nastąpiła zmiana w sposobie dokonywania opłat za przedszkole. Będą odbywały się w formie przelewów.

Numer konta:  97 1560 0013  2132  2868 7000 0003

W tytule płatności muszą zostać podane następujące dane: imię i nazwisko dziecka, kwota za pobyt (nazwa miesiąca, którego dotyczy), kwota za żywienie (nazwa miesiąca, którego dotyczy). Informacja o wysokości kwoty do zapłaty będzie podawana rodzicom mailem.
Pamiętajmy!:

- Od 01.09.2013 r. nastąpiła istotna zmiana w sposobie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.

Każde dziecko ma zagwarantowane 5 bezpłatnych godzin w ramach realizacji zadań z Podstawy Programowej, które w naszej placówce odbywają się w godz. 8.00 - 13.00. Za pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu rodzic będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę (na drugie dziecko - 0,50 zł). Starszaki, rocznik 2014 nie płacą.

UWAGA!  Opłata miesięczna, za świadczone przez przedszkole usługi, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następnym, za każdy dzień nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.


- Dzienna  stawka żywieniowa wynosi 7.00,-.  W tym zawarte są trzy posiłki.
Jest ona mnożona przez ilość dni roboczych w danym miesiącu. Za pojedyncze dni nieobecności dziecka w przedszkolu również są odliczenia. Odliczenia następują w kolejnym miesiącu.

Przypominamy, że wpłaty za żywienie i czesne dokonujemy zawsze do 15 dnia każdego miesiąca.W przypadku opóźnień we wpłacie, naliczone zostaną odsetki. 
Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca (§ 16 pkt. 15, ppkt 1 Statutu przedszkola).


Informacje finansowe dotyczące bieżącego roku szkolnego 2020/2021:

- Ubezpieczenie NNW - przedszkole nie pośredniczy w zawieraniu umów z firmami. Ubezpieczenie NNW dzieci jest dobrowolne. Należy je jednak wykupić z uwagi na zdarzające się urazy i wypadki dzieci. Do rodziców należy jednak wybór wysokości składki i wybór firmy ubezpieczeniowej.

- Rada Rodziców - rodzice ustalili składkę roczną na Radę Rodziców – 250,- + 30 zł jednorazowo na pomoce papiernicze (drugie dziecko 50% sumy 250,-, czyli 125,- , gdyż jednorazowa składka 30,- obowiązuje wszystkich w takiej samej wysokości);

Istnieje możliwość dokonania wpłaty na Radę Rodziców w dwóch wariantach:

1. W dwóch ratach:
I-a rata do 30 października 2020r. - 140,-
II-a rata do 31 stycznia 2021r. - 140,-

2. W trzech ratach:   
I-a rata do 30 października 2020r. - 94,- 
II-a rata do 31 stycznia 2021r. - 93,- 
III-a rata do 30 marca 2021r. - 93,- 

Wpłat dokonujemy bezpośrednio na konto bankowe: - tylko odnośnie Rady Rodziców
Konto RADY RODZICÓW - 98 1090 1304 0000 0001 2234 3264  - z dopiskiem od kogo

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW WPŁAT.
DZIĘKUJEMY!!!