KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Pabianicach


 

REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY 2021/2022


Zarządzenie Nr 03/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Pabianicach z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie: informacji o terminach rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022
                                                                              


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 18 stycznia 2021r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do przedszkoli  miejskich

 Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1. Przyjmowanie deklaracji
o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola
 od 1 do 12 lutego
 
 2.Weryfikacja deklaracji od 15 do 22 lutego 
 3. Przyjmowanie wniosków
w ramach rekrutacji
 od 24 lutego
 do 16 marca
od 4 do 21 maja
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 17 do 24 marcaod 24 do 28 maja
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  25 marca
2 czerwca
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 25 do 29 marca
10 czerwca
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  8 kwietnia
22 czerwca
 8. Pisemne zgłaszanie przez dyrektorów do Urzędu Miasta list dzieci nieprzyjętych od 9 do 14 kwietnia 
 9. Wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom innego przedszkola miejskiegood 15 do 19 kwietnia 

 Prezydent Miasta Pabianic

- Grzegorz Mackiewicz