Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia (ogólny):

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00

6.30 - 7.00
Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy spontaniczne i ruchowe. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Tworzenie okazji do wymiany informacji.Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia . Kontakty z rodzicami.
7.00 - 8.00
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. Indywidualna praca z dzieckiem.
8.00 - 8.15
Ćwiczenia poranne (dzieci starsze), zabawa ruchowa (dzieci młodsze).
8.15 - 8.30
Czynności porządkowe. Czynności samoobsługowe. Czynności higieniczne, w tym instruktażowe (pokaz, obserwacja plakatu) mycia rąk związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Przygotowania do śniadania.
8.30 - 9.00
Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków i kulturalnego zachowania przy stole. Poznanie wartości zdrowego odżywiania się. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
9.00 - 9.15
Toaleta. Mycie zębów (gr. II i III).
9.15 - 10.30
Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową. Zajęcia dydaktyczne różnego typu wg przyjętego przez nauczycielki w grupie programu wychowania przedszkolnego.
10.30 - 11.15
Gry i zabawy sportowe. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu w ogrodzie i spontanicznych przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacery, wycieczki. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, rozmowy indywidualne.
11.15 - 11.30
Czynności higieniczno-porządkowe. Czynności samoobsługowe. Przygotowania do obiadu.
11.30 - 12.00
Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznanie wartości zdrowego odżywiania się. Zachęcanie do prawidłowego korzystania z łyżki, widelca i noża. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
12.00 - 13.45
Dzieci młodsze - odpoczynek na leżaczkach.
Pozostałe dzieci - zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrónawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: ćw. oddechowe, artykulacyjne, mowy itp. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, ćwiczenia grafomotoryczne. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji w celu pogadanek przypominających o zasadach bezpiecznego zachowywania się w przestrzeni publicznej w związku z epidemią COVID-19.
13.45 - 14.00
Czynności higieniczno-porządkowe. Czynności samoobsługowe. Przygotowania do podwieczorku.
14.00 - 14.15
Podwieczorek. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Stwarzanie okazji do samodzielnego komponowania sobie kanapek. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
14.15 - 15.00
Dowolna działalność dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe w sali i na powietrzu (w zależności od pogody) według zainteresowań.Indywidualna praca z dzieckiem. Zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Czynności organizacyjne.
15.00 - 16.30
Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Ponadto, w każdej grupie, nauka języka angielskiego, religia (dni i godziny ustalone wewnętrznym rozkładem dnia w każdej z grup).