Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca

W procesie opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznym Przedszkole Miejskie Nr 8 wspierają następujące instytucje:

♥ Muzeum Miasta Pabianic
- dzieci uczestniczą w lekcjach dydaktycznych oraz "obcują" ze sztuką będąc obserwatorami okolicznościowych wystaw;

♥ Biblioteki Miejskie
- przedszkolaki wypożyczają książki, których treści chętnie słuchają podczas poobiedniego odpoczynku, ponad to uczestniczą w lekcjach bibliotecznych a przedstawiciele biorą udział w proponowanych konkursach plastycznych i recytatorskich;

♥ Komenda Powiatowa Policji
- każdego roku, gdy przybliżany jest dzieciom temat bezpieczeństwa, gościmy pracowników w naszej placówce lub sami odwiedzamy, mieszczące się przy Komendzie - Miasteczko Ruchu Drogowego, uczestniczymy tam w zajęciach praktycznych;

♥ Jednostka Państwowej Straży Pożarnej
- przedszkolaki zapraszają strażaków na pogadanki o bezpieczeństwie, pod ich czujnym okiem przebiega również próbna ewakuacja, która odbywa się w miesiącach jesiennych a majowe odwiedziny przy ul. Kilińskiego stały się już naszą tradycją;

♥ Fundacja "Ogień zabija"
- od 2012r. przedstawiciele fundacji prowadzą we wszystkich grupach zajęcia o tym, jak należy zachowywać się podczas pożaru, jakie występują zagrożenia w życiu dzieci i jakie są sposoby ich eliminowania;

♥ Polski Czerwony Krzyż
- akcja "Gorączka złota" - zbieranie monet 1,2 i 5 groszowych przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci z ubogich rodzin; w wcześniejszych latach - wolontariusze, podczas odwiedzin w przedszkolu pokazywali jak należy udzielać poszkodowanemu pierwszej pomocy (ćwiczenia sztucznego oddychania usta-usta na fantomie, opatrywania ran, itp.)

♥ Miejskie Przedszkola Nr 11 i 12
- współpracujemy razem przy organizowaniu szkoleń, wymieniamy się doświadczeniami, zapraszamy się na różne imprezy, przedstawienia w wykonaniu dzieci, itp.;

♥ Pozostałe przedszkola z terenu miasta
- bierzemy udział w organizowanych przez te placówki akcjach, konkursach, przeglądach i olimpiadach;

♥ Szkole Podstawowe, do których trafiają nasi wychowankowie: Nr 1, 5 i 9
- wspólnie organizowaliśmy wiele działań w ramach akcji "Sześciolatek w szkole": zebrania z nauczycielami, pedagogami, dyrektorami; Nasze dzieci są zapraszane z okazji "Dni Otwartych", "Dnia Pluszowego Misia", itp. My rewanżujemy się spotkaniami w naszej placówce;

♥ Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
- podopieczni szkoły koncertują dla naszych dzieci u Nas, jak i zapraszając nas w mury swojej szkoły; Co roku, w grupie najstarszej prowadzone są badania zdolności muzycznych i odkrywanie nowych talentów;

♥ Miejski Ośrodek Kultury
- organizujemy tam miejski Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych;

♥ Spółdzielczym Domem Kultury
- dzięki uprzejmości pracowników i możliwości wynajęcia sali, rodzinne uroczystości z okazji np. Mikołaja, Dnia Babci i Dziadka, dostarczają zawsze dobrej zabawy i niezapomnianych wzruszeń;

♥ Warsztaty Terapii Zajęciowej
- ucząc naszych wychowanków tolerancji, obserwujemy zajęcia warsztatowe oraz pomagamy w organizacji wystaw prac uczestników warsztatów;

♥ MCPS
- gdy zaistnieje taka potrzeba, możemy liczyć na pomoc w dożywianiu dzieci;

♥ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
- włączamy się w akcie skierowane do dzieci przedszkolnych i ich rodziców ( wywieszanie ogłoszeń, czynności profilaktyczne ), konsultujemy się w przypadku różnych sytuacji problemowych;

♥ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Zawodowego
- nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach; dzieciaki osiągają sukcesy w organizowanych przez ośrodek konkursach;

♥ Schronisko Dla Zwierząt
- co roku, na przełomie października i listopada organizowana jest zbiórka karmy, koców dla podopiecznych. Temu służy również towarzysząca akcji loteria fantowa. W grudniu, "wcielamy" się w rolę św. Mikołaja, przekazując zgromadzone dary przedstawicielowi instytucji, który odwiedzając Nas, opowiada o swojej pracy;

♥ Hufiec ZHP
- w ramach finałów WOŚP zbieramy i przekazujemy grosiki jako "Złote Przedszkole";

♥ Akcja "Korki"
- z naszych zbiorów korzysta fundacjia MIAUCZYKOTEK;

♥ Ogólnopolska akcja "Szlachetna Paczka"
- corocznie, w grudniu wybieramy rodzinę, którą wspieramy konkretną, materialną, pomocą;