Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 8 pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. (D.U. z 2017r. poz.356), wybrane programy wychowania przedszkolnego, przyjętą koncepcję, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz roczny plan pracy.

Na rok szkolny 2022/2023 Rada Pedagogiczna PM 8 wybrała programy:

Dla grupy I "MALUCHY"- dzieci 3 - 4-letnie

Program wiodący: „Wokół przedszkola” Program wychowania przedszkolnego.
Autor:  M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska
Wydawnictwo: MAC
Numer dopuszczenia: P.2/06/22

Dla grupy II i III - "ŚREDNIAKI" i "STARSZAKI" - dzieci 4 - 6-letnie

Program wiodący: „Program wychowania przedszkolnego"
Autor: W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo
Wydawnictwo: MAC
Numer dopuszczenia: P.1/06/22

Program nauczania religii:

4 - 6-latki
"TAK dla Jezusa"
Autor: ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek; konsultacja - ks. dr hab. J. Czerkawski
Wydawnictwo: Jedność

Numer dopuszczenia: P.3/08/21     AZ-0-01/20

Wszystkie programy znajdują się do wglądu u nauczycielek grup.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEN PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:   (z dnia 11 lipca 2022r.) - na wszystkich poziomach edukacji
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiednich decyzji.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych - wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami - wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
- Minister Edukacji Narodowej

ZADANIA Z ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA NA 2022/2023
1. "Wiem, czuję i rozumiem" - kształtowanie u dzieci postawy szlachetności, patriotyzmu i zaangażowania społecznego oraz dbałości o zdrowie swoje i innych;
2. "Wszyscy dla Wszystkich?" - rozwijanie zainteresowań u dzieci w powiązaniu z wybranymi zawodami;
 - Rada Pedagogiczna PM8