KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Programy

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 8 pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. (D.U. z 2017r. poz.356), wybrane programy wychowania przedszkolnego, przyjętą koncepcję, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz roczny plan pracy.

Na rok szkolny 2020/2021 Rada Pedagogiczna PM 8 wybrała programy:

Dla grupy I i II - "MALUCHY" i  "ŚREDNIAKI dzieci 3 - 5 letnie

Program wiodący: „Kocham Przedszkole” Program wychowania przedszkolnego.
Autor:  M.A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek
Wydawnictwo: WSiP
Numer dopuszczenia: P.1/08/20

Dla grupy III - "STARSZAKI" dzieci 5 - 6 letnie

Program wiodący: „Kocham przedszkole” Program wychowania przedszkolnego.
Autor: jak wyżej
Wydawnictwo: WSiP
Numer dopuszczenia: P.1/08/20

Program nauczania religii:

3, 4- latki 
"Pan Bóg kocha dzieci"
Wydawnictwo św. Wojcecha

Numer dopuszczenia: AZ-0-01/10 z 09.06.2010r.
AZ -01-01/10-PO/1/12 z 23.07.2012r.

5,6 -latki
"Jesteśmy dziećmi Bożymi"
Wydawnictwo św. Wojciecha
Numer dopuszczenia: AZ-0-01/10 z 09.06.2010r.
 AZ-03-01/10-PO-1/11 z 18.07. 2011r.

Wszystkie programy znajdują się do wglądu u nauczycielek grup.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:   (z dnia 3 lipca 2020r.)
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów;
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych;
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych;
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych;
- Minister Edukacji Narodowej

ZADANIA Z ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA NA 2020/2021:
1. "Małe Kropelki drążą skałę właściwych postaw" - działania praktyczne z zakresu przyrody i ekologii; (kontynuacja projektu z dotacji WFOŚiGW)
2. Kształcenie kompetencji cyfrowych u dzieci - wdrażanie do samodzielnego kodowania.
- Rada Pedagogiczna Przedszkola